Ekologiczna strona biznesu

PREFEROWANY MODEL – PRAKTYKA JEDNEGO OKIENKA

Uzupełnieniem działalności spółki są usługi doradztwa biznesowego, w tym przede wszystkim strukturyzowanie projektów pod kątem pozyskania kapitału oraz finansowania dłużnego. Wspieramy inwestorów w niezbędnym uzupełnieniu kompe­tencji kadry zarządzającej, dokonujemy oceny kompletności
i wiarygodności danych. 

Pomagamy także uporządkować stronę dokumentacyjną: biznes-plan, projekcje finansowe i wniosek kredytowy. Istotnym elementem naszego zaangażowania jest również zarządzanie procesem lub doradztwo w tym zakresie – od momentu złożenia wniosku kredytowego, aż po podpisanie umowy kredytowej.

Pomagamy naszym Klientom w całym procesie inwestycyjnym, wszędzie tam, gdzie można przyspieszyć realizację projektu, zminimalizować ryzyko lub zwiększyć efektywność finansową.

W JAKI SPOSÓB DZIAŁAMY?

Angażujemy się w projekty, które mają realną szansę na uzyskanie lub uzyskały kredyt bankowy. Tym samym uzupełniamy udział własny projektu do celów kredytowych. Uzyskanie kredytu przez spółkę realizującą projekt jest warunkiem uruchomienia finansowania przez BOŚ Eko Profit, określonego w umowie inwestycyjnej.

Możemy być zarówno partnerem mniejszościowym,
jak i większościowym.

Nasz udział w finansowaniu przedsięwzięć może mieć następujące formy:
 

 • zakup, objęcie udziałów/akcji w istniejących spółkach,
 • obejmowanie udziałów/akcji w zawiązywanych spółkach celowych (SPV), w zamian za wkład pieniężny,
 • udzielenie pożyczki podporządkowanej, mezzanine i inne łączone warianty finansowania.

ŚCIEŻKA DECYZYJNA

Decyzję podejmujemy na podstawie:

 • dokumentów, w tym przede wszystkim kompletnego biznes planu,
 • oceny poziomu przygotowania ze strony głównych realizatorów – pomysłodawców lub kierujących nowym biznesem (doświadczeń związanych z przedmiotem inwestycji, doświadczeń w realizowaniu innych projektów, zdolności managerskich, itp.),
 • oceny ryzyka danego projektu – ryzyka technologicznego, środowiskowego, regulacyjnego, rynkowego, ryzyka operacyjnego i zarządczego.
   

PRZYKŁADY OFERT

Co oferujemy Klientom, którzy wraz z BOŚ Eko Profit chcą zrealizować swoją inwestycję?
 

 • Możliwość pozyskania kapitału dla rozpoczynających projekty biznesowe,
 • Innowacyjną ofertę pakietową 3K; kapitał + kredyt + konsulting,
 • Kapitał zaangażowany w pojedynczy projekt na poziomie 1-10 mln zł,
 • Zaangażowanie czasowe w projekt do 4 lat (minimalnie – na czas budowy inwestycji),
 • Szeroką współpracę; od strukturyzacji projektu w celu pozyskania finansowania poprzez realizację, aż po znalezienie odbiorcy końcowego, który odkupi zrealizowany projekt,
 • Współpracę z innymi partnerami kapitałowymi w przypadkach realizacji większych projektów,
 • Różnorodne i dostosowane do potrzeb Klienta formy finansowania kapitałowego: objęcie udziałów w spółce, pożyczki podporządkowane oraz pożyczki konwertowane (mezzanine),
 • Możliwość skorzystania z bogatego doświadczenia w finansowaniu projektów ekologicznych przez Bank Ochrony Środowiska, który występuje samodzielnie lub w konsorcjum banków finansujących projekt,
 • Szybką i sprawną procedurę pozyskania finansowania dla projektów.

Inwestycje pod klucz

 • Jeżeli cele właściciela projektu i BOŚ Eko Profit są zbieżne
  i zakładają realizację i odsprzedaż gotowej inwestycji, Eko Profit może podjąć się znalezienia inwestora końcowego
  i negocjacji oferty odkupu zrealizowanego projektu jeszcze przed przystąpieniem do inwestycji.
 • Jesteśmy w stanie w sposób sprawny, przejrzysty i szybki zrealizować inwestycję na rzecz odbiorcy końcowego, uzgodniwszy uprzednio zasady przejęcia projektu, tak aby zarówno obecny inwestor, jak i ostateczny właściciel mogli oszacować swoje przychody z przeprowadzonej transakcji.
 • Pakiet usług obejmuje połączenie roli podmiotu organizującego finansowanie oraz roli współzarządzającego projektem – od koncepcji, poprzez umowę inwestycyjną (szczegółowo określającą warunki i zasady współpracy), warunkową umowę odkupu, aż po nadzór nad realizacją i proces przejęcia przez inwestora końcowego.

OFERTA DLA SAMORZĄDÓW

Oferta BOŚ Eko Profit wychodzi naprzeciw oczekiwaniom samorządów, których zdolności inwestycyjne w kontekście limitów zadłużenia ograniczają realizowanie projektów. Nasza oferta dotyczy m.in. możliwości przyjęcia na siebie roli inwestora zastępczego.

Dostosowujemy się do indywidualnych wymagań, dostarczając finansowanie oraz wsparcie w dziedzinie zarządzania procesem:

 • bez udziału kapitałowego ze strony JST,
 • bez konieczności zadłużania się przez JST,
 • w sposób bezpieczny dla budżetu samorządu.

Nasza oferta może dotyczyć w szczególności:

 • realizacji inwestycji w infrastrukturę gminną,
 • finansowanie działalności należącej do zadań własnych gminy, np.: modernizacji oświetlenia,
 • realizacji zadań inwestycyjnych na zlecenie JST.

DORADZTWO W PROCESIE KREDYTOWYM

Proponujemy pośrednictwo w zapewnieniu finansowania dłużnego dla projektów inwestycyjnych (kredyt komercyjny, kredyt technologiczny lub preferencyjny):

 • pomagamy Klientowi skompletować pełną dokumentację, wraz ze strukturyzacją projektu, przygotowaniem biznes planu zgodnego ze standardami banku,
 • dokonujemy wstępnej oceny projektu inwestycyjnego oraz jego strukturyzacji, co pozwala na oszczędność czasu i kosztów związanych z procesem przyznawania kredytu,
 • pomagamy zidentyfikować mocne strony projektu w zakresie udziału własnego oraz możliwych form zabezpieczenia kredytu,
 • prowadzimy negocjacje z bankami w wyżej wymienionych zakresach.

Strategie wyjścia z inwestycji

Wspólnie opracowujemy strategię dezinwestycji, aby przed przystąpieniem do objęcia udziałów we wspólnym podmiocie ustalić, w jaki sposób i na jakich zasadach BOŚ Eko Profit dokona wyjścia z inwestycji, po ustalonym terminie współpracy.

Kierunki wyjścia z inwestycji:
 

 • odsprzedaż pakietu udziałów pozostałym wspólnikom, np. Pomysłodawcom projektu, sprzedaż pakietu udziałów inwestorowi końcowemu (np. koncernom energetycznym w przypadku OZE) lub finansowemu (funduszom),
 • wprowadzenie spółki na rynek New Connect bądź rynek podstawowy.

Przykładowe realizacje

Nasz model współpracy ma na celu minimalizację ryzyk oraz zapewnienie szybkiej, efektywnej realizacji projektów inwestycyjnych.

1/ FARMA WIATROWA WRZEŚNIA 2,55 MW (3x850 kW)

Całkowita wartość inwestycji ok. 14 mln złotych netto.
BOŚ Eko Profit wsparł kapitałowo projekt udzielając pożyczki podporządkowanej, pośredniczył w pozyskaniu finansowania dłużnego z Banku Ochrony Środowiska, a także doradzał w zakresie inżynierii finansowej, struktury zabezpieczeń oraz przy połączeniu dotacji z finansowaniem dłużnym. Projekt rozpoczęty
w marcu 2011 r., zakończony w listopadzie 2011 r. Inwestycja z dotacją sfinansowana przy niskim udziale własnym.

2/ FARMA WIATROWA BATKOWO 5,95 MW (7x850 kW)

Całkowita wartość inwestycji ok. 32 mln złotych netto.
BOŚ Eko Profit udzielił pożyczki podporządkowanej, pośredniczył w pozyskaniu finansowania dłużnego z Banku Ochrony Środowiska, a także doradzał w zakresie inżynierii finansowej, struktury zabezpieczeń oraz przy połączeniu dotacji z finansowaniem dłużnym. Projekt rozpoczęty w grudniu 2011 r. Przewidywany termin zakończenia we wrześniu 2012 r. Inwestycja z dotacją sfinansowana przy niskim udziale własnym.

3/ FABRYKA PELLETU ZE ZRĘBEK DRZEWNYCH

Całkowita wartość inwestycji 77 mln złotych netto.
BOŚ Eko Profit udzielił pożyczki podporządkowanej, pośredniczył w pozyskaniu finansowania dłużnego z Banku Ochrony Środowiska, jak również doradzał w procesie przygotowania
i realizacji inwestycji (zakres, jak przy projektach wiatrowych, ponadto strukturyzacja skomplikowanego systemu zabezpieczeń transakcji oraz współdziałanie z project monitorem inwestycji). Projekt rozpoczęty w listopadzie 2011 r. Przewidywany termin zakończenia w październiku 2012 r.

4/ INNE REALIZACJE

Od momentu powstania BOŚ Eko Profit wsparł także szereg inwestorów w procesach: pozyskania kredytów inwestycyjnych
i obrotowych, pozyskania promes kredytowych (w tym umożliwiających skorzystanie z finansowania unijnego), przygotowania biznes planów, przygotowania programów restrukturyzacji oraz strukturyzacji projektów. Spółka przygotowywała ponadto na zlecenie Klientów analizy rynkowe
w zakresie usług finansowych.